Author: Banthakhao
โรงเรียนบ้านท่าเขาเป็นสถานศึกษาที่มีเสน่ห์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยอันเงียบสงบ ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายทศวรรษ โรงเรียนแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และจิตวิญญาณของชุมชน โรงเรียนบ้านท่าเขา วิทยาเขตที่งดงามแห่งนี้มีต้นไม้เขียวขจี ห้องเรียนที่น่าดึงดูดใจ และอาจารย์ที่ทุ่มเท จากการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการไปจนถึงการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านท่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้และการเติบโตในหัวใจของชุมชน
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram